M.Nüzhet Erman

Bilinmesini O istememişti; Doğduğu ay ve gün Belliydi yoksa Atatürk’ün. – Ne gereği var, Yılı bilinsin, yetişir! demişti, Kutlamağa kalkarlar, Padişahlara benzerim sonra!

<< Bu söylediklerim hakikat olduğu gün, sende ve bütün medeni beşeriyetten dileğim şudur: Beni hatırlayınız!>> Batan bir güneşin altınlaşan yası, Aşk ile çarpan bir kalbin sıcaklığı, Ben Atatürk’ün iftiharla taktığı, Ben...

<< Nereye isterse oraya gömsün beni milletim! Fakat yeter ki unutmasın >> Soranlar vardı dün: – Sultan mı Atatürk, Padişah mı? Soracaklar bir gün: – Atatürk essah mı?

Hisar Dergisi Ocak 1972 Sayı: 97 ŞAİR MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DEVİR – (PADİŞAHIM ÇOK YAŞA) DEVRİ ABDÜHAMİT – DOLU DİZGİN – SALTANAT ARABASINDA VE UZUN BOYLU – BEYAZ BENİZLİ MUSTAFA KEMAL...