BİR MARDİN ÖĞLESİNDE

Doksan sekiz beyitle övermiş – can düşmanını – çöl şairi

Doksan dokuz beyitlik ağdalı kasidesinde

Bir kör frengi – zehirli sıtma düşün – aşiret artığı

Kan tutmasının son kertesinde

Ya çarşı ortasında – ya camiden çıkarken

Çapaklı bir Mardin öğlesinde

Temize çıkar – kurt kuş – börtü böcek ve doğa

(Bilmem kaç ellik ) kuru silah sesinde

Ama darağacına dönüştü mü yemişli dallar

İt bile barınamaz gölgesinde

Kıvranırken – kum akrepleri – pis – sarı

Katransı bir kahve telvesinde

İki ucu boklu bir değnektir artık kin

Akça kadınların – kehribar toprakların üstünde ve ötesinde

HAŞA HUZURDAN
BIR ADAM DÜŞÜN

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir