BAHAR

Eriyen bir beyaz yol çize çize,

Leylekler getirdi baharı bize,

Renk geldi dudağa, saza, benize,

İncecik zarından soyduk baharı ,

Öpüp başımıza ,koyduk baharı.