YOL TÖRESİ (L) TEKBİR – BİR TEK

– L –

Adım başı aşılması zor engellerle dolu,

Birdir, Yiğitlik, Ahilik ve Şeyhlik yolu

Birtektir!

Yiğitlik heves eylemektir,

Başlamaktır Ahilik,

Şeyhlik tamam kılmaktır.

Yiğitlik sakalı terlemektir,

Sakalı aklamaktır Ahilik,

Şeyhlik tam pir olmaktır.

Yiğitlik, müminlerin yoluna girmektir,

Evliya yoluna varmaktır Ahilik,

Şeyhlik peygamber yolunu bulmaktır.

(Ve dahi) yiğitik, şeriattır,

Tarikattır Ahilik,

Şeyhlik hakikattır.

Yiğitlik dünyaya gelmektir,

Her gün yeni doğmaktır Ahilik,

Şeyhlik imanla ölmektir!..

YOL TÖRESİ (M) HALK HAKTIR

– M-

Önce, (amele kadem) sonra (ilme nazar).

Verimsiz, uygulanamıyan bilim neye yarar?

Er kişinin kaybolmuş malıdır hikmet,

Var gücüyle çalışarak kavuşur ona

Çünkü, halka hizmetle başlar

Ve (amelledir ilmin kemali).

Ne güzel:

“– Halk halktır!” demiş, Hünkar Hacı Bektaş Veli.

Halk için, halkın yararına

Sürekli (Değişgenlikler) le (Bilim) ve (Çalışma) da;

Sürekli Değişmezlikler),

(Akıl ve (Ahlak) yönünden!

Kardeşlik ve eşitlik, hürriyet ve bağımsızlık,

Sevgi ve adalet!

Tükenmez sabır, sonsuz gayret!

Himmet ve nefes ise, alçak gönüllü erenler’in

Yürekli ozanların Piri Horasanlı Hoca

Ahmet Yasevi’den

Ahilik, Tanrı’nın sonsuz rahmetinden damıtılmış

Can suyudur kısaca!..