M.Nüzhet Erman

Hünka r Hacı Bektaş Veli Geçse de bir lokma bir hırka devri Akıldan başkası yaldızlanmış deridir Bir tesbih çekilmede Anadolu’da Akıl yoluyla yediyüz yıldanberidir Senin yürek dediğin gönül dediğin senin Mihman...

” Aşk gelicek cümle eksikler biter ” Yunus Emre (M.S.1241-1321) Alçacık gönlünü çaresiz halka Diriliğe, düzene, arı sevgiye İnsancıl kaygılara, yücelten acıya Anadolu yüreğinin tükenmezliğiyle Adayan Yunus Kavruktur , çıplaktır ,...

I DENİZLİ ÇARŞISI "Sema ehlinin gönlü diri Teni ölmüş ola" Yahya- Burgaazi (XIII yüzyıl) Denizli çarşısından geçerken İbni Battuta, Atlarlmn yularlarına sarıllr (usta-çırak) Birsürü adam Dükkanlarından fır1ayarak! Korkar Battuta önce, kavga...

Nagihan ol şara vardım Anı ben yapılır gördüm Ben dahi bile yapıldım Taş ve toprak arasında” Ahi Sultan Hacı Bayram-ı Veli Korkusuz vefa, makbul güleryüz, övgüsüz cömertlik istemenin verdiği utancı yoketmek...

Perverisiz (terbiyesiz) adem, taş yemişi Ve dağ canavarları gibidir” Burgaazi Yedi adı vardır şeddin, Yerden, gökten alınmış yedi adı; Yedi de şart tılsım ve muradı; Ve yedi bağlaması ayrıca, Yedi çözüp...

”Nefislerinizi terkederek girin buraya! Diye yazar Tövbe Kapısı’nda” Sana zarar veremez İyi tanıyorsan nefsini, hakkında söylenenler. (Elindekiyle övünmek, kaybedince dövünmek Ve dört köşe olmak methedilince" İbrahim bin Ethem "’-Kul kısmı," önce...

(Fütüvvet, kişinin bütün dileğini ulu Tanrı’ya hasretmesi ve Tanrı ile, Tanrı için, Tanrıya yönelmesidir) Hüseyin ibn ül Mansür ül Hallaç el Beyzavi (12) Ne çizgi noktasız olabilir, Ne de nokta ayrı...

İlahi, beni dirliğimde miskin eyle Ölürken de miskin öldür!” Hz Muhammet (Burgaazi) — Allahtan korkar mısın, korkar mısın Allahtan? Sus, birşey söyleme (Hayır), dersen küfür zira, (Evel) dersen yalan! Sözünden dönmez...

Bazı sohbetler ilaç gibi, bazılan gıda gibi; bazılan mikrop, bazıları da zehirgibidir.” Kuşeyri Risalesi (MS986-1072) Akşam ezanından sonra Ve çok defa bir cuma günü, Genç, yaşlı, kıdemli, yeni, Sökün eder peşpeşe...

VIII YOL TÖRESİ ”Bu tatlı su, şu da acı, tuzlu su” (Furkaan Süresi, Ayet 53) (16) -A- TUZLU SU-ŞERBET Ortaya, hayat buluşa, hareket Ve berekete işaret su Dolu, toprak bir çanakla...