ÖNCE ÖL -SONRA SUS

Ha -susa susa dili şişmiş bir ozan
Ha sulardaki yosun -göklerdeki pus
Söz gümüşse sükut altın -anladık ama
Ya us

Nerden belli Pir Sultan’ın öldüğü
(Ölmeden ölme) -önce öl -sonra sus

Aşksa aşk -kinse kin -(duvar değil- hele davar hiç değil)

Korkmalı -denizler gibi sustu mu ulus
Bugün yaşasaydı -iki kere iki dört’ten de kesin – Yine doğrucubaşı bir ozan olurdu Yunus

HALK AVCISI

Ne göz -gez -arpacık
Delikli demir de ortada yoktur

 

Ama halk -her çağda -çantada keklik
Eski Yunandanberi -vur Allah vur

 

Barutu niyete bağlı kurşunun
Alevi katran -yarası gül olur

 

Bakarsın -karşılara -günlük güneşlik
Halbuki o anda yağmur yağıyordur

 

Hem -delik deşik değil -göz göz olunca kabarır-taşar
O özlü -o kutsal -mayalı hamur

 

Ama halk -her yerde -çantada keklik
Sözle -yazıyle -vur Allah vur

 

Hem -sor bak -halk avcısı -halkı hep
(Güzel hatırı için) vuruyordur

SU GİBİ EZBERİMİZDE

Zorunlu mu yazılması – şiir ve destanların
İlle ak kağıda – bir selüloz yaprak üstüne

 Baki’de yok – bir beton barajdan daha güçlü kaside
İnsan – su ve toprak üstüne

Mersiye değil de ne – Karaca Ahmet’deki mezar taşları

0 uzak – o sakin – o ruhat düne

 Bir şarkıdır – çirkin bülbül – ötmese bile
Emirgan’ın en iri – en kırmızı gülüne

Yavuklu mektubudur – ölçülü – uyaklı ,
Yat borusu – yorgun piyade bölüğüne

Koca bir destan yazdı gitti Edison – elekırikle
Tarancı’nın doğmayacağından korktuğu güne

Yalılmış ağıttır’ – yeni Boğaz Köprüsü
Telli gelinin Kızılırmak’ta kaybolan ölüsüne

Hicivdi şair Eşref – etten kemikten ve zehir zıkkım
Gitti boyuna sarayın üstüne üstüne

Su gibi ezberimizde ve bin yönde yankısı
Kağıt mı dayanır yoksa hürriyet türküsüne

AH ŞU MİTHAT PAŞA – AH O NAMIK KEMAL

Lafa bak lafa – kendini bilmerlerin ettiği
(Mağrur olma Padişahım – senden büyük AIlah var)

Ne yapsın yani – savaş olmayınca – padişah kısmı
Güreş tutar elbet – fasıl dinler – divan yazar

 Kabahat Sultan Süleyman’da – mülkü büyüten
Fermanların gitmesi – dönmesi orduların bu yüzden uzar

Çeri beslemeğe kalkmamış mı – bacak kadar şehzade
Buna değil padişah – kim olsa kızar

 Anadolu desen – bir koca Aanos küpü
Dört yanından celali – eşkiya kanı sızar

Biraz günlük ve zencefil – 30 gram havlıcan ve epeyce bal
Aman sultanım aman – fazlası zarar

 Birşey icad olunmuşmuş – Frengistan’da – hürriyet deyu
Cellat mı yok acaba – ne güne durur zindanlar

ithat Paşa – ah o Namık Kemal
Bu millet onlara bakarak azar

Hem  sefer tasarladığı – Hünkarımın Revan üstüne
Tez bulunsun – hain kim – haremden  nasıl sızar

Olunca peri padişahı olmalıymış – dediği dedik
Ne Haseki karışır – ne Meclisi Mebusan bozar

Azıttı Jöntürkler – ya İngilh sefiri ve sonra o laf
(Mağrur olma Padişahım – senden büyük Allah var)

DAHA İYİ

“Dedem Korkut sağ olsaydı, gelir destan söylerdi; Oğuzname

niyetine düzer koşar, bunları derdi:

Şah damarına – hür düşüncenin

İnince kör satır inince – inmese daha iyi

Yeter adam olana

Bu kadar hürriyet denince – denmese daha iyi

Sonracığıma – hak diye – hak diye

Haklar yenince – yenmese daha iyi

 

Neden mi olmuştur olanlar ve yine neden mi olur

Korkak ve dönek olunca ozan kısmı – dönmese daha iyi