BİR SABAH

Gagasında haber , beyaz güvercin,

Konacak bir sabah penceremize.

Renkli sevincini bildirmek için

Dallar eğilecek yavaşça bize.

Yeniden açacak kuruyan çiçek.

Yeniden ötmeye koyulacak kuş,

Komşumuz : Sulh olmuş, derken gülecek,

Başlıyacak sulhla yeniden doğuş.