M.Nüzhet Erman

– L – Adım başı aşılması zor engellerle dolu, Birdir, Yiğitlik, Ahilik ve Şeyhlik yolu Birtektir! Yiğitlik heves eylemektir, Başlamaktır Ahilik, Şeyhlik tamam kılmaktır. Yiğitlik sakalı terlemektir, Sakalı aklamaktır Ahilik, Şeyhlik...

– M- Önce, (amele kadem) sonra (ilme nazar). Verimsiz, uygulanamıyan bilim neye yarar? Er kişinin kaybolmuş malıdır hikmet, Var gücüyle çalışarak kavuşur ona Çünkü, halka hizmetle başlar Ve (amelledir ilmin kemali)....