M.Nüzhet Erman

-B- Kelime-i Tevhit, ismi Celal, Hay, Hak, Kayyum; Malik, Kahhar, Settar ve Vedat Gibi doksandokiuz kutsal isimden üçüncüsüne işaret, Hazreti Ali’nin (Allah) lafzıyle bir tuttuğu Zikir ismi,lsmi Azamdır Hu (26) (27)...

-C- Adayla beraber, Peygamber Muhammed Mustafa, Şah Merdan Hazreti Ali Ve Pir Evranı Veli Aşkına, halvet bir yerde, iki rekat hacet Namazı kılan emektar usta tarafından (35) Beşe katlanır önce, değişmez...

-D- ”— Mefhari mevcudat Hazreti fahri alem Muhammed Mustafa’ya salavat!” Mahfil kapısında niyaza durup konuşan Yol Atası Yiğitbaşıdır (45): “— Ey insanoğulları! Şeytana uymayın, apaçık düşmandır o sizin için Bana kulluk...

– E – Erlik ve kardeşlik peteğini ören, Bir Şaman sema’ında dönercesine Veya, Demir döğerken: Ya Hu! Her ilmik atışta: Ya Hay! Çiğnerken deriyi: Ya Hak! Yani dergahta zikredercesine, Horasan çeliğini,...

-F- Önce, Yüce Tanrı’ya (iman), Sonra, (güven), Peygamber’ine; Sonra da (söyleşi), ulu er kişlilerle Kardeşce, arkadaşca Ilk rençber Adem, ilk çoban İshak, ilk balıkçı Yunus, Ve Nuh, ilk tacir. İlk berber...

-G- ”7 harftir Fütüvvet: Dogruluk, safa, emanet, çekinme, Kerem mürüvvet ve haya." Hazreti Ali (Burgaazi) (52) Bir ağaca benzetirsek Fütüvveti: Kökü, kafa ve gönülce birlik ve beraberlik. Gövdesi, işinde doğruluk, sözünde...

-H- Buyurmuş Cebrail, Uhut Savaşında Aşka gelip —Ali’den başka feta yok Tek kılıç var o da Zülfekar! Teslimiyet ve vefadır şed Ahilere, Şah Merdan Aliyül Murtaza’dan yadigar! (Fütüvvetname-i Sultani’sine göre Molla...

-İ- Şüphesiz yine yüce Allah’ın izin ve emriyle, Onuncu Yüzyılda, ilk önce Ebu Abdurrahman Sülemi Iarafından yazılan Ve Hace Abdullah-ı Ensari’le Şeyh Feridüddin-i Attari ve Diğer ulu er kişilerden, Ahi ocaklarına,...

– J – Özünü kara toprakla bir tutmalıdır yol eri (Uğraş) beliyle belliyerek o yer, (Sevgi) tohumunu ekmelidir oraya Sıra gelmiştir artık (Marifet) le sulamaya (Dayanç) ipiyle bağlar gönül rençberi, (Perhiz)...

-K- Ahi Nacm-ı Zerkub (XIII Yüzyıl) Kötüleyen: Mutlu olsun, var olsun, Kafir diyen: Dilerim dindar olsun, Düşmanıma bile gülsüz yolum yok Hak’tır varlığı herşeyin, görünüşü halk, Yoktan var varken yok olanlara...