YOL TÖRESİ (İ) HELVA

-İ-

Şüphesiz yine yüce

Allah’ın izin ve emriyle,

Onuncu Yüzyılda, ilk önce

Ebu Abdurrahman Sülemi Iarafından yazılan

Ve Hace Abdullah-ı Ensari’le

Şeyh Feridüddin-i Attari ve

Diğer ulu er kişilerden,

Ahi ocaklarına,

(Ve tabii ehline), temel yasa, ana

El kilabı olarak miras kalan

Sır kaynağı fütüvvetnamelere göre:

Cebrail Aleyhisselam’ın:

"– Ya Adem! Şeddi Vefa derler buna!

Sen de vefalı ol, uyma şeytana.

Sabırla karşıla yani, kaza ve kaderini

Hak’kın ki,

Rızası hasıl olsun. bağışlasın seni!"

Diyerek (Şed) kuşattığı Hazreti Adem’in onuruna,

Süt ve taze hurmayla yapılmış olan..

Ateşi, Fırıncı Pir Abdurrahman-ı Külhan-tab

İle Oduncu Pir İshak Künde-Şiken’in ruhuna

Fatiha yollanarak parlatılan..

Yağı, dergahtaki kara kazana

Masum şehit imam Zeynel Abidin..

Unu, onyedi temelloncanın kurucusu

Küfe’li, Pir Selman-ı Pak

Balı, Müminlerin Emiri Ali Murtaza

Adına gülbank üstünü gülbank

Çekilerek ve nihayet,

Hurmaları da, özellikle Peygamber Muhammed ,

İçin dualar okunarak katılan Safranlı ılık (Helva),

Önce Ahi Baba’ya, sonra yarana

Daha sonra da, on iki hurmayla yine,

Gönülce(Birliğe) işaret

Bir çember çizilerek

(Ve bir iğne konularak ortasına çemberin) (65)

Ayrıca (Allah Cebrail, Muhammed ve Aliye işaret)

(Elif, Lam Mim ve Ayn) harfleri yazılarak

Tahfa kutularının üstüne,

Komşu kasabalardaki Ahi ocaklarına

Eksiksiz dağıtılır.

Çünkü hani demiş ya,

Ahiliğin cönkünü, destanını yazan

Kırşehir’li Ahmet Gülşehri Ozan,

Şeyhi Ahi Evran’a adadığı Mesnevi’sinde:

"Sofraya halkı üşüren ol idi

El ile helva pişiren ol idi"

Ve yine Şemsi Tebrizi Divanı’nda

"Ey Hakimi, fütüvvetin yiğitliğin, erliğin..

Ve mutfak sultanı, mürüvvet ülkesinin!

Sen ki önsözün peygamberliğin,

(Dağıt) gizilice yeme helvayı!"

Demiş ya Mevlana Celalettin-i Rümi

İşte bu altın anahtarlara göre,

Fütüvved, mürüvvet ve helva

Kalu Bela’dan beri bir arada, yanyana (66)

Tarikat üzere, esnaf için

Yüz akı ve mürüvvettir şed.

Ve nasıl fütüvvetsiz olmazsa mürüvvet

Şed de helvasız kuşanılmaz.

YOL TÖRESİ (J) FÜTÜVVET EBCEDI
YOL TÖRESİ (H) ŞED

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir