YOL TÖRESİ (D) (TERCEMAN) (50)

-D-

”— Mefhari mevcudat Hazreti fahri alem

Muhammed Mustafa’ya salavat!”

Mahfil kapısında niyaza durup konuşan

Yol Atası Yiğitbaşıdır (45):

“— Ey insanoğulları!

Şeytana uymayın, apaçık düşmandır o sizin için

Bana kulluk edin, doğru yol budur,

Diye bildirmedim mi size ben.”

Mealinde, Yasin Suresi’nden (46)

Bir ayet okuyarak: — Amin, der

Ve ellerini, çırak

Ve ustasının ellerinin üstüne koyarak

Dört Hadis okur ve

Şuara Suresiyle devam eder (47)-(48)

“— İşitmiyor musunuz?

O sizin de Rabbiniz

Gelmiş-geçmiş atalarınızın da Rabbidir!

işitmedinizse iyice işitin.”

Doğmanız hakkı için, bilmeniz hakkı için

Ve de söylemeniz hakkı için

Siz uluların ayağına gelip

Bu insaf eşiğinde durmaktan muradı

Bu inanmış kardeşinizin..

Aranıza katılıp siz ihtiyarların,

Katarınıza çekilip

Hizmet etmektir Şah Merdan Kapısı’na

Ve Hanedan aşıklarına, boynu bağlı kul niyetine!

Girmek diler yola

Ne buyurursunuz? Her ne

Buyurursanız mübarek ola!

Peşinden çırak, yol talibi:

–Selam olsun sizlere selam!

Ey dünya varlığını yoğa sayanlar,

Ey herşeyi gören ve bilen

Gönül yüceliğinde eteğine zor yetişilen,

Uğraş erliğine soyunmuş canlar

Hiçliğimi hamlığımı, bile bile,

Hakkı ödenemez usta himmetiyle

Ama bir süpürge teslimiyetiyle

Yüz sürmeye geldim eşiğinize ben.

(Sonra Ahi Babaya yaklaşarak):

— Neyse en güzel olan,varlığın da odur

Haktır sözün Hak’kın buyruğudur

Esirgeme gönül bakışını benden,

Derdime dermandır yüzün, uğurdur.

(Ve artık tam bir teslimiyet içinde çoşarak):

— Tanrı’nın ululuğuna işarettir yüzün

Inanmışlara, Oniki İmam’a işarettir yüzün.

Hac denilen kutsal zenginlik var ya,

İşte ona işarettir yüzün

(Çok veren maldan az veren candan) misali

Havlu, sabun, çorap, mendil veya

Gülsuyundan ibaret hediye çıkının

Sunulmasına sıra gelmiştir artık Ahi Baba’ya:

— Ulu Süleyman’a bu bir karınca armağanı

Tut ki bir çekirge budu sunmak iştemiş canı

Ha karınca, ha ben takir, huzurunda ya Şeyhim,

Kabul et, karınca kararınca bu armağanı.

Ticaret ahlakı, ölçü ve tartı hakkında, yarana,

Bir Asrı Şerit sunduktan sonra çarşı imam’…

Fetaların ulusu, Yiğitbaşı

Orta yerde ayakta kıbleye karşı,

Besmele çekip yüce Kur’an’dan,

Fütüvvet Hutbesi sayılan

Beni-İsrail Suresi’nden ayetler okuyarak (49)

Dua eder Ve:– Sadakallahülazim! der.

Kısa bir meşveretten sonra da,

İzin çıkar Ahi Baba’yla Erkan’dan

—Sınansın yiğit Yol Töresi’nce!

”Şakirtleri taş yonarlar,

Yonup üstada sunarlar,

Tanrı’nın adın anarlar,

Herbir taşın paresinde.”

Hacı Bayram-ı Veli

YOL TÖRESİ (E) 740 KURAL
YOL TÖRESİ (C) YİĞİTBAŞI-USTA-YOL KARDEŞLEĞİ VE ADAY

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir