M.Nüzhet Erman

”Üzülecek yan, asılları bed kişilerin bilgisizliğin boş kavramlarını züğürtlük örneği çirkin yazılı kalemleriyle zaman defterine yazdırmış olmalarıdır. HOCA SADETTİN (Tacu’t-Tevarih) Hoca Sadettin Efendi icat etmiş Devri saadette Zaman Defterini! Edince de...

Hisar Dergisi Aralık 1970 Sayı:84 BİRİNCİ VE İKİNCİ SULTAN MURAT HAN KOSOVA’LARDA KALAN- İKİ PADİŞAH – İKİ ŞEHİTTİ YAVUZ SELİM ŞİRİ PENÇEDEN GİTTİ KANUNİ DAMAR TIKANIKLIĞINDAN YILDIRIM BEYAZIT’LA SULTAN AZİZ İNTİHAR...