M.Nüzhet Erman

I HURUFİ (Yıl 1460) “ Varsa, yoksa: Harf, şekil ve rakam! Her şeyi, ama her şeyi bu açıdan görür. Üstelik, bununla kalmaz, Geçerli değer yargılarının da Üstüne üstüne yürür! Boşuna mı,...

II (Yıl 1494) ”- Bir ok saplanmış Hazreti Ali’ye Vuruşurken. . . Kırılmış üstelik, ucu böğründe kalmış! Çıkarmak için çok uğraşmış cerrahlar ama, Dayanamamış acısrna Hazret, kötü bunalmış! Sallana dursun kırık...

III (ismail Kemal Maşukı Yıl /1539] Neler yakıştırmış ham sofular neler Şeyh Oğlan’a! Oysa ne demiş: -Varsa yoksa insan! (Ve eklemiş), İnsan, insansa eğer, Hiçbir şey çok ve haram değildir ona!...

Yavuz Sultan Selim 1503 Baktım – yanında bostancıbaşı – tebdil gezen bir şair Dördüncü Murat’mış meğer Beylerin – sultanların şairliği – bizde Kadı Burhanettin’e kadar gider Benim bildiğim – padişah kısmı...

(Bedayı-üz-zuhur fi vekaayi üd- duhur) Mısır Tarihi III. Ahmet bin İyas -ül Hanefi Tutmuş, Yavuz Sultan Selim’in huzurunda, Züveyde kapısındaki Asılışını canlandırmış, Mısırlı bir gölge oyuncusu, Memluk Sultanı İkinci Tumanbay’ın: Ve...

(Padişah, kırk hademesinden birincisiydi Hırka-i Saadet Dairesi’nin, Her Ramazanın onikinci günü, padişah başta olmak üzere, has oda ağalarınca temizlik yapılırdı, Misk, anber ve gülsuyu kullnılırdı.) Bir padişah düşün, Yiğit ve şair,...

(1526) ”Bir akıncı ölür, sakatlanır veya akına çıkamıyacak derecede ıhtiyarlarsa, yerine oğulları geçerdi.” Y Öztuna 330 kez geçmiş Tuna nehrini, Dur durak bilmemiş! Ve beş oğul almış Macar kralının kızı Mehtap...

(12 Eylül 1538) ”Rüzgar bile Osmanlının istediği yönde esiyordu!” Tarihci Wells (Preveze) Korktu diyemem ama, Barbaros Hayrettin, Titizlendi ilk kez! Denizden esen bir rüzgarla o sabah İnebahtı’na doğru akıyordu sular. İyi...

Yine aynı Alaman, o bildik, o inatçı Alaman Yıl (1543) ve aylardan Nisan Dek durmazsa kefere imparator, durur mu Sultan Süleyman Han Durmadı nitekim, sefer yolunu seçti Ve bir bahar günü,...

A (İstediğine mülk verirsin sen) Ve (yüceltirsin istersen) Ayeti kerimeleri, Arzu ve yardımıyla yani, yeri, Göğü yaratan şanı yüce Tanrı’nın.. (Ve Tanrı’nın selam ve salatı üzerine olsun), Peygamberlik göğünün güneşi, Eli...