ŞEYH OĞLAN

III

(ismail Kemal Maşukı Yıl /1539]

Neler yakıştırmış ham sofular neler
Şeyh Oğlan’a!

Oysa ne demiş:

-Varsa yoksa insan! (Ve eklemiş),

İnsan, insansa eğer,

Hiçbir şey çok ve haram değildir ona!

(Başına gelecekleri bilse gerek)

Ki, müritlerine vasiyeti:

-Başımı gövdemden ayrı gömmeyiniz!

Yirmi yaşındayken , başı kesilerek

Ahır Kapı’dan sulara bırakılmış cesedi!

Diyeceğim:

O güne kadar aklıyla ”umman” olan

Şeyh Oğlan, Yani Şeyh-i Aziz,

O günden sonra , etiyle de derya deniz!

BENİ BİR GÖZLERİ AHUYA ZEBUN ETTİ FELEK
TOKATLI MOLLA LÜTFİ