M.Nüzhet Erman

A (İstediğine mülk verirsin sen) Ve (yüceltirsin istersen) Ayeti kerimeleri, Arzu ve yardımıyla yani, yeri, Göğü yaratan şanı yüce Tanrı’nın.. (Ve Tanrı’nın selam ve selatı üzerine olsun), Peygamberlik göğünün güneşi, Eli...

Yıl : (1622-1770-1779-1789-) Sonun ucu 1622 de görülmüştü, Yeniçeri güruhunun, Artık (savaşta cenk etmez, barışta da dek durmaz) Olduğunu anlayan Ve hac bahanesiyle Anadolu’ya geçip Türkmen ağırlıklı bir ordu kurmayı planlayan...

”Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız!” ”Onuncu Yıl Marşı’nda, Atatürk’ün altını çizdiği dize. Sağ olsaydı Dede’m Korkut Şimdi çalar söylerdi! Destan düzer , koşar ve nihayet Şöyle derdi : ”Gelimli gidimlidünya...