ŞAİR MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

(Namık Kemal’in << Vaveyla >> sı ile

Hürriyet Kasidesi ni ben ondan dinlemiştim..)

Orgeneral Asım Gündüz

Devir – (Padişahım çok yaşa) devri

Abdulhamit – dolu – dizgin – saltanat arabasında

Ve uzun boylu – beyaz benizli Mustafa Kemal efendi (Selanik)

Harbiye Mektebinin 1283 apolet numarasında

.(Mani olur asker olmana) demişti – (Şiir yazmak)

Kitabet Hocası Mehmet Asım – ders arasında

Ama şiir vardı zaten – genç Mustafa Kemal’in

Gözlerinin mavisinde – saçının sarısında

Şiir vardı Manastır günlerinde

Ve 26 kuruş maaşla çıkılan Beyoğlu macerasında

Şiir vardı – Tünel Başındaki kitapçılarda

Yasak kitap aramasında

Cesaretin şiiri vardı -İzmir’li Şair Eşref’in

Mabeyin Katibi Arap İzzet Paşa’yı karalamasında

Şiir vardı – Fransız İhtilali Beyannamesinin

Ve Vatan Kasidesi’nin kaçak okunmasında

Şiiri vardı acının – Rumeli Cephesinde donan erler için

Açılan (Fanile Toplama) kampanyasında

Altın Makasın diktiği – Mercan Yokuşundaki

Şiir vardı Kurmay Üniformasında

Hürriyettir en güzel şiir ve şiir vardı

1908 Meşrutiyet ayaklanmasında

Şiiri çoktan bırakmıştı ama – Miralay Mustafa Kemal

Destanı yazıldı – inat ve sabrın – Gelibolu Yarımadasında

Şiir ayıdır Mayıs ve şiir vardı – dalga dalga

Bandırma vapurunun sıkıntılı kamarasında

Şiirdi baştanbaşa – gözü olmaması – sarayın

Ne Ferik rütbesinde – ne altln parasında

Vakit yoktu şiire ama – şiir vardı

1920’Ierin cıbıldak Ankara’sında

Aşıklı – ozandı ve artık kahramandı Mustafa Kemal ve şiir vardı

Cumhuriyet Türkiyesinin manzarasında

BİR KAFESTİ ŞAM (1905)
MUSTAFA (1283 SELANİK)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir