YOL TÖRESİ (F) ANLAMAKLI K- İNANMAKLI K – TUTMAKLIK

-F-

Önce,

Yüce Tanrı’ya (iman),

Sonra, (güven),

Peygamber’ine;

Sonra da (söyleşi), ulu er kişlilerle

Kardeşce, arkadaşca

Ilk rençber Adem, ilk çoban İshak, ilk balıkçı Yunus,

Ve Nuh, ilk tacir. İlk berber ustası Cebrail’den

Sütçü Hazret İbrahim’e ve Peygamber efendimiz

Tüccar Muhammed Mustafa’dan, Debbağ Ahi Evran Pir

Ahmet oğlu Mahmut’a Ahi Nasırüddin’e kadar..

Deveci Salih, Terzi idris, Hekim Lokman,

Çulhacı İlyas, Fırıncı Zünlküf, Bağcı Üzeyir,

Saatçı Yusuf, Zırhcı Davut, Çoban Musa,

Gezgin İsa ve diğer ulu baş ustalar..

Nalbant Ebül Kasım, Semerci Ahi Yusuf, Keçeci Ebu’s Sait,

Çömlekci Abdulgatfar’el Fahrettin Yemenici Ekber Yeman

Mücellit Hazreti Hamza aynacı Cercis Nebi,

Şerbetci imam Numan,

Kılınç ve hızarcı Ebül Fettah ibn Abdullah, Hallaç Şid,

Bezzaz Abdullah bin Amir,

Kebapcı Hasan Basri ve helvacı Amr bin Kaid..

Anlamaklık, inanmaklık ve de tutmaklık.. ince

Ve çetin yol budur.

Ve yağlı, ham derilerin atildığı,

Yaz-kış, diz boyu sıvanarak paça,

Uzun uzun çiğnenerek sakız gibi ağartıldığı

Karanlık (Curadan Kuyusu) dur:

Kutbuzzaman Velevan ve Kemalül Vakrıtu-l Devam

Şeyh Nasırüddin Pir-i Piran,

(Aziz- i Azizan) ve (Ser Çeşme-i Sultan)

Ahi Evran’a dönüştüren Horasanlı Debbağı..

YOL TÖRESİ (G) FÜTÜVVET
YOL TÖRESİ (E) 740 KURAL

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir