200.000

<<Türkiye’de hiç penceresi o1mayan ikiyüzbin ev var.>>

Köyişleri Bakanlığı

Kalmamak için sonunda naçar

Bir güzel anlatmalı – duymayana

Türkiye’de hiç penceresi olmayan 200.000 ev var”

Yani – güneşi – ana baba – su ve ekmek sayan

Milyon , yürekle seven – milyon ciğerle soluyan

Kafası – arı kovanı gibi bin yıldır uğuldayan

Kış uykusunda – koca bir dev var

HARRAN ÜNIVERSITESİ
ÇINÇIN BELEDİYE OTOBÜSÜ

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir