ANA-BACI-AVRAT

<<Ey kahraman Türk Kadını!

Sen omuzlar üzerinde, göklere

yükselmeğe layıksın!>>

Kimi avrat – kimi kaşık düşmanı

Kimi bacım der – anam der

Kadınlar taşır yükünü Anadolu’nun

Anadolu’nun kahrını kadınlar çeker

Düşegelmiş yüzyıllardır kısmetlerine

Hasret ve kan – korku ve ter

Şaşarsın kolaylığına – ucuzluğuna saadetin

Bir beşibiryerde – birkaç basma – biraz şeker

Şahittir toprağın ondan – onun topraktan çektiğine

Sabandaki demir – kağnıdaki teker

Ya çabada – ya odunda – ya harmanda

Ya üç – beş keçinin ardından seker

Onunla – doğurgan Türkiye – onunla zengin ama

Konuşmada hak yok – sofralarda yer

Karanlık – uzak ve susuz Anadolu’da

Kadın hiç – kadın herşey – kadın hanım – kadın er.

EFENDILER! BUNUN ADINA ŞAPKA DERLER!
DOĞA KANUNU

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir