GÜREŞ

<<Sevdiği çiçek : Kırmızı karanfil,

Renk Mavi, Hayvan: Köpek, Spor: Güreşti>>

(Malta taşlı salonuna, eski köşkün,

Yatakları serdirir,

Güreş tuttururdu muhafız erlerine aradabir .)

Her önüne çıkanın sırtını yere

Getirince erlerden biri o akşam;

Yerinden kalkarak yaklaştı ere:

-Çocuk! Sıra bende!

Beni de yenebilecek misin bakalım?

Bir Mustafa Kemal’e baktı yağız Anadolu çocuğu,

Bir de etrafındakilere:

-Seni mi yeneceğim! Kolay mı bu?

Sen yedi düveli yendin Paşam!