İPE UN SERMEK

Komşusu koşa koşa gelip

(Hayır, eşek değil, bu sefer)

İp ister Hoca’dan, basbayağı ip!

Hoca: – Verirdim ama, Un serdim! der .

Adamcağız, hem şaşırır , hem güler :

– Amma yaptın ha!

Hiç ipe un serilir mi Hoca?

– Canım, insan verme taraflısı olmayınca,

Elbette ipe un serer!