MAVİ GÖK, YAĞIZ YER

”Kurttan üreme, I-chih Ni-ssu-tu’nun

büyük oğlu Na- Tu-Iiu, Göktürklerin

atasıdır. Na- Tu-Iiu, soğuktan acı çeken

bir boyu, ateşi bularak ölümden

kurtardığı için, başkan seçilir ve
(Türk) unvanını alır!"

(Kuruluş Efsanesi)

Belki masalımsı, soyut, abartma, ama,

Hepsi de Türk’e ait, Türk’e has:

Oğuz Kaan, Ergenekon, Göç.. Dede Korkut ve Manas..

Dağılırken, katran karanlığı

Uçsuz bucaksız zamanın..

(Mavi Gök) Ie (Yağız Yer) arasında,

Kutsal adı, daima:

(Mavi-Kök-Gök)

Sıfatıyla beraber anılırmış,

Efsaneye göre, Keramet ehli demirci atasını, Hun

Kökenli (Türk-Aşına) soyunun,

Turfan’ın kuzeyindeki (Ecdat Mağarası’nda)

Doğurup emziren Kurt Ana’nın!.

Ruh, kan ve töre..

Yedi kat gökselliği Türk’ün

Ve yüzlerce yıl sonra,

Türkmen Ozan Yunus Emre’ye:

”- Her gün yeni doğarız! ”Dedirten, direnç,

Dayanç ve erki, işte bu,

Tanrısal Totem, Gök Börü

Kurt Ana’dan ötürü!.

Türk : Cesur, kuvvetli ve olgun!

Türk-i çeşm : Güzel göz!

Türk-i taze : Diri ve genç!

Gerçi Türkistan nere, Makedonya nere?

Ama, öyküsüne göre Hüseyin oğlu Kaşgarlı, Mahmut’un

(Ki, Heyve Hakanı Ebü’l-Gazi Bahadır Han

İle Moğol Tarihçi Reşiddün de teyit eder):

”Son hızla yürüdüğü Balasagun’dan

Semerkant’a dönerken yine son hızla..

Rastladığı, (doğuya kaçamayan) 22 Oğuz’la

2 Kalaç’ta, Tül1< soyunun alametlerini

Gören (Zükkarneyn), yani

Büyük iskender ,

Farsça:- Türk manend!,(Türk’e benzer),

Türk’e benziyor bunlar! der!

Oysa, ne: Türk-iman! Ne de: Türk-kuman!

(Ben Türk’üm) yani, (Türk ben)!

Sadece bir ( kuvvet) ekidir Türkçe’de (men) !

Türkmen de: (Türk’lerin Türkü), Oztürk, Müslüman

Olmuş göçebe Oğuz!

Ağzımızın tadı. ses oyamız

Türkçe’nin kadim kaynakçası

Divanü Lugat-it Türk’ü karıştırıyoruz:

”Devlet güneşini Türk burcunda parlatmış Tanrı!

Türk soyundandır devrin hakanları!

Ama, dilleriyle konuşmak gerek

Gönüllerini alıp kazanmak için onları!”

Mealindeki hadisi şerifi

Delil ve dayanak göstererek

Kestirip attığı üzere Kaşgarlı’nın,

Adımız ve mayamız:

”Hak Taala’dan geliyor!”

METE, BUMİN, ATTİLA
TÜRK

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir