HALK HAKTIR veya YOL TÖRESİ (VIII) YOL TÖRESİ (A) TUZLU SU – ŞERBET

VIII

YOL TÖRESİ

”Bu tatlı su, şu da acı, tuzlu su”

(Furkaan Süresi, Ayet 53) (16)

-A-

TUZLU SU-ŞERBET

Ortaya, hayat buluşa, hareket

Ve berekete işaret su

Dolu, toprak bir çanakla bir tuz kutusu

Konur

Ya bir cönk, ya

Bir Hadisi Şerif’le açıklaması,

Kısası Enbiya,

Ya da Kuran-ı Kerim Okunur

(Yola Girme) veya (Şed Kuşanma) törenlerinde (17)

Bir yer düşünün, çepeçevre sedir,

Ortada, yeterli sayıda, üç sıra minder,

Yüksek tavanlı geniş, aydınlık bir yer

Sağ dizini indirip sol dizlni kaldırarak

(Ahi Baba), (18)

Üç katlı, büyük ve kaba

Özel yün minderinde

Bir ara oturum değiştirir.

Okuma devam eder

Ve ikinci duraklamada,

(Sağ Çavuş) testiyi, (Sol Çavuş) da (19)

(Çarup Çekmek) için süpürgeyi kapıp gelir

(20) Yiğitbaşı su serper ve seccadesinin eteğini

Süpürür gibi yaparak

Ahi Baba’mn,

(Ve bir elif çekercesine yürür gibi yaparak)

Okumanın bittiğini, erkan

Ve hak dileme zamanının geldiğini bildirir (21)

Ardından da yüzü suyu hürmetine

Al-i Aba’nın, (22)

Özenle yakıp uyandırarak

Beş fitilli kandili (23) ve yine,

Başı hizasına kaldlrarak içine

”,– Hayatin tadı tuzu, derdi, sefası!

Bu Şeriattır ,

Bu Tarikat,

Bu da Hakikat!” (24)

Üç deta da üç tutam tuz attığı toprak tası:

”— Esselamü Aleyküm ya piran!

Ya ehl-ül fütüvve ve rahmetullahi

Ve berekatihi Seyyid-i Sadat

Şeyh ve Nakib-i fütüvvedderan

Ve muhibban-ı Hanedan!”

Selam olsun sizlere,

Selam olsun, selam! Diye, seslenir üç kere.

Ahi Baba da: –Se!am, rahmet ve

Bereketi üzerine olsun Allah’ın!der

Ve tören yoluna girer

Sorar Ahi Baba:

— Dargınlar barıştı mı , dargınlar?

— Barıştı!

— Helallık alınıp verildi mi?

— Verildi!

Tuzlu su kabını dolaştırır sonra

Yönetici Yiğitbaşı,

Ahi Baba’dan başlayarak.

Kımız içilirmiş bir zamanlar; (25)

Dokuz post , dokuz mum, üç basamak,

Kara Kazan, Kırkbudak Şamdan,

Tahta Kılıç ve Gök Bayrak

Gibi, eski, çok eski günlerden,

Şamanlıktan kalmadır (Teke Sunmak)!

— Safayı Hüseyin aşkına!

Gezinir artık toprak tas, bir süre, dudak dudak.

Seslenir bitince :

— Şeyhim! Yola girmek isteyenler var!

YOL TÖRESİ (B) (HU)
HALK HAKTIR veya YOL TÖRESİ (VII) YARAN SOHBETİ

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir