HALK HAKTIR veya YOL TÖRESİ (I) DENİZLİ ÇARŞISI

I

DENİZLİ ÇARŞISI

"Sema ehlinin gönlü diri

Teni ölmüş ola"

Yahya- Burgaazi (XIII yüzyıl)

Denizli çarşısından geçerken İbni Battuta,

Atlarlmn yularlarına sarıllr (usta-çırak)

Birsürü adam

Dükkanlarından fır1ayarak!

Korkar Battuta önce, kavga var sanır.

Oysa bunlar, onu paylaşamıyan (fityan),yani (feta)

Ahi Sinan’la Ahi Duman ve arkadaşlarıdır

Kur’a çekilir ve Gezgin, o akşam

Sinan takımının tekkesinde ağırlanır.

Yıkanarak yiyilip içildikten sonra

Kuranı Kerim okunur, ardından da

Sema ve raks başlar çokluk.

En az üçgündür Ahilerde konukluk.