M.Nüzhet Erman

<< Bir gün; istiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunduğun vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin.>> 20 yaşında Mustafa. Ve biril’!ci sınıfında Harp Akademisi’nin. Çoktan boşlamış şiiri. Ne...

Tek tek yokluyorlardı sıraları. Sırmalı hafiyeler basmıştı Kurmay sınıfını yine. Müsvedde defterinden koparılmış sarı Bir kağıt parçası ve şu satırlar ilişti, Mustafa Kemal’in sıra kapağını kaldıran Okul Komutanı Ali Rıza Paşa’nın...

(Namık Kemal’in << Vaveyla >> sı ile Hürriyet Kasidesi ni ben ondan dinlemiştim..) Orgeneral Asım Gündüz Devir – (Padişahım çok yaşa) devri Abdulhamit – dolu – dizgin – saltanat arabasında Ve...

<< Alafranga değil, batılı; Alaturka değil, Türk idi. >> F. R. Atay Tam bir gurbetti Mustafa Kemal için, Parmaklıksız bir kafesti Şam. Ve bir kafes gibi inmişti o gün de akşam....

<< Atatürk’ü ayıklıyarak değil, bir tabiat parçası gibi toplu ve tam ele almalıdır. >> F. R. Atay Deniz kenarında ve öndeler . Yanında, arkadaşları Fuat Bulca’yla Ömer Naci; İzinli geldikleri Selanik’te,...

<< 30 Ağustos 1907 >> Durum karanlık ve çetin! (Kolağası Mustafa Kemal’le Yüzbaşı Fuat, Selanik’te, Beyaz Kule Parkında, Hem geleni, geçeni seyrediyorlar , Hem de günün şartlarını ve geleceğini tartışıyorlardı Devletin.)...

Ne yapsın Padişahı benim Mehmedim Tek Sultanı kendisi – paşa gönlünün Ne ekler – benim Ahmedim’e Saltanat Dağları sürmedeki saltanatı düşünün Neyine – benim Mustafam’ın Hilafet Başında bekliyecek adam mı yok...

Sınıyordu Mustafa Kemal’i aklı sıra : – Bir Hindistan seferine ne dersin? Emrinde üç alay; İran halkını da ayaklandıra, ayaklandıra Hindistan’a kadar gidersin! Mustafa Kemal: – Ben o kadar kahraman değilim!...

<< Millete Efendilik yoktur, hizmet vardır! >> Selanik’te bir evde, yemekteler . Mustafa Kemal’in arkadaşlarına, bol keseden Makam dağıttığı bir akşam. Nuri’ye döner ve: – Arkadaşım, tam Senlik iş, seni de...

<< – Çocuklar şimdi her birimiz bir Osmanlı Paşasının yanına gideceğiz. Hepsi islam Alemi gafleti içindedirler. Olanca kaynaklarımızı Türk Anadolu ortasında toplamalıyız! >> M. Kemal 1904 Harp Akademisi Gözlerinden rahatsızdı alay...