M.Nüzhet Erman

<< – Çocuklar şimdi her birimiz bir Osmanlı Paşasının yanına gideceğiz. Hepsi islam Alemi gafleti içindedirler. Olanca kaynaklarımızı Türk Anadolu ortasında toplamalıyız! >> M. Kemal 1904 Harp Akademisi Gözlerinden rahatsızdı alay...

25 Nisan 1915 Conkbayırı’na doğru yürümüştü; Birlikleri geride istirahat ediyordu. Durdu birden: Kaçan askerleri görmüştü! Düşmanın kovaladığı bir Artçı koluydu bu. Çii yavrusundan beterdiler . Önledi onları ve sordu: – Niçin...

<< Mes’uliyet yükü herşeyden, ölümden de ağırdır.>> 8.Ağustos.1915 << Telefon çaldı; Yalova’daki Karargahtan, Liman Fon Sanders Paşa’dandı. Ordu Komutanı ve Mareşal: – Durum ve tedbiriniz nedir, diyordu. Anlattım; uğraş, didin, tedbir...

İsmet Bey Harekat Şubesi Müdürü idi. Kendisine hemen bir geri çekilme emri hazırlamasını söyledim… Bir müddet sonra yazmış, getirdi. Askerlik edebiyatına örnek diye alınabilecek kadar iyi düşünülmüş ve yazılmıştı!>> (1916 sonları)...

<< Dedem Korkut sağ -olsaydı, gelir destan söylerdi. Oğuzname niyetine, düzer, koşar, bunları derdi!>> I Açlık, yokluk ve kırım.. Ben: – Mahşer! diyeyim, Sen de: – Anababa günü! Dedem Korkut’tan önce...

<<Cevdet Paşa: – Bir şey mi yapacaksın Kemal? – Evet Paşam, birşey yapacağım. – Allah muvaffak etsin! – Mutlaka muvaffak olacağız!>> Saat 16.30, 16 ncı günü Mayıs ayının. Boğazdan çıkmak üzeredir...

(1919 Haziran) Karşılayıcı çıkanlarla birlikte, Ilıca’da oturup yorgunluk kahvesi içen Mustafa Kemal Paşa, uzaktan, yolun öte geçesinden Hatırlı kimseler olduklarını seçen Ve yaklaşıp selam veren ihtiyara sordu : (Mezararka’lı Mevlut Ağa,...

<<Güneş ufuktan şimdi doğar. Yürüyelim arkadaşlar!>> (23 Temmuz 1919) Reçinesi sızmış, budak yerleri delik, Herbiri ikiye yirmi santimetrelik Taze çam kerestesinden alelacele çakılmış, Bir başkan, iki katip kürsüsü Ve öğrenci sıraları,...

<<Okuldaki tabldot : Kuru fasulye, pilav ve üzüm hoşafıydı.>> Kılıç AU 2 Eylül 1919 Berbattı Erzurum günleri, zor günlerdi. Benzin paraları yoktu, Sivas’a gitmek için. Bir emekli binbaşıdan 900 lira ödünç...

Eylül.1919 <<Ya istiklal, ya ölüm.>> <<General Harburd yazmış>> <<Otuz sekiz yaşlarında Mustafa Kemal. Zayıfça, ama boyu bosu yerinde. Asker tavırlı bir genç adam. Başları kapalıdır evde ve dışarda Türklerin Bununsa açık....