M.Nüzhet Erman

”Ey Türk Ulusu! Sen, yalnız yiğitlik ve savaşçılıkta değil, fikir ve uygarlıkta da insanlığın şerefisin!” 1931 ATATÜRK Ne Türk, Gök Tanrı’nın :- Ha gayret! (Diyerek), Sırtını sıvazladığı, Salt : Çadır, at...

”Kurttan üreme, I-chih Ni-ssu-tu’nun büyük oğlu Na- Tu-Iiu, Göktürklerin atasıdır. Na- Tu-Iiu, soğuktan acı çeken bir boyu, ateşi bularak ölümden kurtardığı için, başkan seçilir ve (Türk) unvanını alır!" (Kuruluş Efsanesi) Belki...

”Türkler de, güzellik, tatlılık, yüz güzelliği, edeb, büyüklere saygı, sözünde durma, sadelik, öğünmemek, kahramanlık, mertlik gibi öğülmeye değer, sayısız fazilet vardır”. Kaşgarlı Mahmut Hayal etmek bile zor : Doğu’da Çin Budun,...

”Ülkeli budun idim, şimdi ilim hani Kaganlı budun idim, kaganım hani” (Orhon Yazıtlan) Ozansı yakınmasıyla, saygı değer adı, (Zengin,gönlü yüce anlamında), (Giysisi Yağlı), Ihtiyar Kurt Bilge Tonyukuk’un, (Yenik çıkınca, sinsi, kalleş...

a Gerçi, harlı bir ocak gibi: Güneyde Çin, kuzeyde Boz kagan, Otuz Tatar, Kurikan, Kıtay, Tatabi.. Çevremiz silme düşman, Biz ateş gibiydik! Zordu. Berbattı durum! Ama. yine de, (Özlemle andığı üzere...

“- Size de yetecek kadar geniş değil ülkemiz. Rum gazasına gidiniz. Aflah yolunda cihad yapınız. Ve ganimet alırnz!" İbrahim Yınal Bey (Süleyman Şah’ın babası) Eski Mısırlılar’ın : (Denizin Yüreği) dedikleri, Sümerliler’in...

”Biz gerçekten, keskin klınçlarımızla Anadolu, Türk ve arap mülklerini emniyete aldık!” Muhammat oğlu Muhammad’ul Yazdi (Selçuklu Tarihçi) Avcı, çoban, çiftçi.:Türk, Türkmen gelinceyedek.. Önce Hattiler!. Çıra isli hayal Perdesinde, yazısız (İlk Tunç...

”And olsun, soluk soluğa koşanlar üzerine! Tırnaklarıyla taştan kıvılcımlar fışkırtanfar üzerine!” Kur’anı Kerim (Adiyat Suresi) Vahşi bozkır, ham tabiat.. Öyle ki, yere sağlam basamaz, At sırtında yaşar ve uyurmuş, Hun, Göktürk,...

”Yaratılmışı severiz Yaratandan ötürü” Yunus Emre Kalmamış at oynatmadıkları, Sürü otlatmadıkları hiç bir yer Doğudan batıya.. Haçlı çekirgesine,Moğol Afetine Ve Timur kasırgasına rağmen, Yenerek kötü talihini Türk’ün, Yerleşik, konar-göçer, Er-bacı.. Ahi,...

Ama, işin garip.. garip olduğu kadarda kötü yanı : Söndürenler de Türk’tür hep, Türk’ün, Demir Çağı’ndanberi Yakageldiği özgürlük ve egemenlik ateşini! Türk’tür hep devirenler, kadını, eri, Türk’ün ııygarlık kotardığı kara kazanı!...