M.Nüzhet Erman

I.   FERMAN ”Bizlere gün yeni, nasip olan rızık dahi yeni!” Geyikli Baba Allah’ın izni, evliyanın himmetiyle   (Selçuklu Sultanı da gayret verecektir)   Karaca Hisar’ı yağmalayacaktır   1289 yılında Kara Osman...

”Oğul! Bursa’daki Gümüş Kubbe’nin altına koy öldüğümde beni!” Osman Gazi – 1324 Bursa Hisarındaki Bey Sarayı’na yakın Ahi Hasan Tekkesi’nde toplandı Ermiş kişileri zamanın. “-Malı mülkü var mı?” diye Sorgu sual...

(70 ulu evliya’nın ve Hacı Bektaş Veli’nin izni ve himmetiyle. .) Evliya Çelebi Bir sır, Masal gibi bir şey! Bir sabah, Orhan Gazi oğlu Gazi Süleyman Bey Ve yoldaşı Ermiş Ece...

(1360) “Osman, etrafına bir ırk toplamıştır. Orhan bir devlet kurmuştur. Fakat imparatorluğu kuran 1. Murat’tır.” Tarihçi Gibbons “- Üç helal Iokma var Benim elimde,” demiş, Hüdavendigar Murat Han, ”Diğer ülke padişahlarında...

( 1381-Bursa) Tacü’t – Tevarih Önde, boylu poslu kula ve yüğrük atları Mısır ve Suriye Sultanı’nın. Sonra, Hamit, Saruhan, Aydın, Menteşe, Kastamonu ve Karaman Beylerinin armağanları. Derken, peşkeşleri, vezir ve beylerin....

(20 Temmuz 1402) ”Burcu Hamel’de kuyruklu yıldız zahir olursa, doğudan gelecek ordu, Rum taraflarına saldıracak ve Rum hükümdarı esir düşecektir” Müneccim Abdullah bin Lisan Karışmam tarihin karalamasına, aklamasına. Ramak kalmıştı Aksak...

“Adem manaya derler Suret ile kaş değil” Kaygusuz Abdal Geçmiş gün, ava çıkar oğlu Alanya Beyi’nin Ve peşine düşer, sabah sabah, Okladığı bir Toros geyiğinin. Tut ki, alıcı kuş önünde dört...

(Fatih, istanbul’u kuşattığında, islam askeri arasındaki 77 evliyadan himmet diledi ve: ”-İstanbul Devleti’nin yarısı sizin. Ganimet mal ile her birinize birer zaviye, ocak ve imaret; mektep, medrese ve darülhadisler yapayım.” diye...

Bursada’ki, Zeyneddini Hafi Tarikatı’nda Seccade sahibi bir erdi Cübbe giydiği için, at çulundan Herkes Cebe Ali derdi Galip Ekmekçibaşı durmuştu, Fatih’in askerine Ekmek, Cebe Ali’nin duasıyla pişerdi Ve bir tek fırından,...

Ressam Sinan Bey yapmış: (Bir Padişahın, senin-benim gibi Gül kokladığının resmidir!) Ve belli ki, Osmanlı mülkünde mevsim, Toz pembe gül mevsimidir. Minyatürde, Fatih, Sultan’dan ziyade, Çiçeğe, güzel şeylere meraklı ve (Lebi...